Persones sòcies 5.735 Contractes 10.350
skip to Main Content

L’any 2018 ha estat un bon any per a Som Connexió. S’han acomplert i superat les previsions tant d’altes de persones sòcies com de contractació de serveis de telefonia mòbil. Es manté així la tendència iniciada a finals del 2017. El creixement es situava per sobre dels 200 contractes al mes i en unes 100 altes de sòcies també mensuals, uns punts per sobre de l’estimació del creixement que es va presentar en Assemblea. En quant a la contractació de la Banda Ampla ha quedat per sota de les previsions tot i que durant els mesos de març a setembre es va aconseguir assolir la previsió.

 

Pel que fa al resultat econòmic es van preveure unes pèrdues de 124.500 € i, finalment s’ha acabat tenint un excedent aproximat de 39.000 €. Aquesta desviació en positiu es deu a diverses causes: d’una banda l’augment de contractes i vendes en serveis; i de l’altra les despeses executades han estat inferiors a les pressupostades (no s’ha executat una bona part del pressupost de comunicació ni s’ha arribat a incorporar una persona com a responsable de comunicació i moltes previsions dels capítols de despeses es van fer per sobre de les realitzades finalment). Probablement es va fer una previsió generosa de la despesa i, durant l’execució, s’ha fet un esforç de contenció de la despesa. Tot i així, no s’ha endarrerit significativament el pla d’acció anual: s’ha endarrerit un parell de mesos el desenvolupament del nou sistema de facturació i va quedar aturat el propòsit d’elaborar un pla de comunicació.

Gràfic de creixement de sòcies per anys.

Els resultats són, en general, una bona notícia per la cooperativa. El 2018 ha estat un any de tancament de la primera fase de posada en marxa de la cooperativa. El 2019 es presenta com un moment de transició entre la consolidació i l’impuls de noves facetes com són la comunicació i l’inici de la gestió per a la participació de la base social. A la vegada ens enfoquem en el repte de començar a treballar per potenciar l’alineació de les persones sòcies cap al propòsit de Som Connexió que implica facilitar recursos d’aprenentatge per ampliar la nostra consciència com a persones consumidores dels serveis de telecomunicacions i així esdevenir agents actius de transformació i de canvi.

 

Per poder assolir aquests objectius i mantenir els ritmes de creixement ens cal la implicació de totes les parts de la cooperativa: Consell Rector, treballadores, sòcies i consumidores, ja que, la capacitat de transformació i de canvi és comú i el boca orella segueix sent la nostra millor carta de presentació.

Back To Top