Persones sòcies 4.799 Contractes 8.363
skip to Main Content
Votació CR

Assemblea General de Sòcies de Som Connexió

 • Som Connexió

L’assemblea general de sòcies de Som Connexió del 2019 se celebrarà a la Sala d’Actes de l’edifici d’Aigües del Prat el dia 15 de juny del 2019, a les 09.45h en primera convocatòria i a les 10.00h en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Nomenament persones interventores d’acta.
 2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals, de la proposta d’aplicació de resultats i de la Memòria social i econòmica 2018. Presentació de la informació de la Intervenció de Comptes.
 3. Renovació interventors/tores de comptes
 4. Renovació Membres del Consell Rector
 5. Renovació Presidència
 6. Modificació dels estatuts
 7. Pla de treball i pressupost 2019.
 8. Torn obert de paraules.

12 h Finalització de l’Assemblea i pausa

12:30 h Activitat participativa: “Pensem i compartim el futur de Som Connexió”

13:30 h Finalització de l’activitat, recollida i trasllat pel dinar

14:00 h Dinar celebració 5 anys de Som Connexió

En breu ampliarem la informació amb la documentació.

Renovació del Consell Rector i dels internventors de comptes

Aquest any, cal renovar cinc membres del Consell Rector perquè han arribat a la fi del seu mandat. També és moment de renovar (per primera vegada des del moment de la seva constitució) la presidència de la cooperativa.

D’altra banda també s’ha de renovar un dels interventors de comptes i el suplent.

Per ser elegides membres del Consell Rector o interventors de comptes, les persones sòcies que ho desitgin han de presentar individualment la seva candidatura especificant per quina de les dues categories es presenta,  i en resulten elegides les persones candidates més votades pels socis i sòcies que participin de la votació el dia de l’assemblea (fins que no tinguem mecanismes de participació telemàtica). Les següents persones més votades resulten designades com a membres suplents. En cas d’empat en vots obtinguts, en resultarà elegida la persona que tingui més antiguitat a la cooperativa.

Convidem a aquelles persones sòcies consumidores que vulgueu participar d’aquesta construcció col·lectiva, que feu arribar la vostra proposta de candidatura a Consell Rector a través d’un correu electrònic a: participacio@somconnexio.coop 

Indicant:

 1. Nom i Cognoms
 2. Núm. de sòcia
 3. Una presentació d’una pàgina com a mínim, en la que s’exposi: (a) la teva relació amb Som Connexió, (b) el teu coneixement i experiència sobre la responsabilitat col·lectiva en general i la gestió cooperativa en concret, (c) el teu coneixement i experiència sobre el sector de les telecomunicacions, (d) les teves motivacions per incorporar-te al Consell Rector i el valor que creus que pots aportar-hi (e) i la teva disponibilitat per participar de les reunions de Consell Rector, actes de representació, i altres trobades.
 4. Adjuntant una fotografia de qualitat de cara i tors.

Si vols presentar una canditatura per formar part del Consell Rector o per ser interventor de comptes de Som Connexió tens temps fins el 3 de juny per enviar-nos les teves candidatures a participacio@somconnexio.coop

Back To Top