Tarifes
Persones sòcies 9.334 Contractes 23.505
Empreses  |  Blog  |  Contacte
Vols que et truquem?
skip to Main Content
1. INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, s’estableixen les Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant CONDICIONS GENERALS), que regiran la relació entre les persones usuàries i SOM CONNEXIÓ

Als efectes de les presents CONDICIONS GENERALS, trobarem tres tipus de persones usuàries:

 • Les que únicament entren i utilitzen aquest lloc web.
 • Les persones sòcies de la cooperativa.
 • Les que contracten un o diversos serveis, independentment que siguin sòcies o no.

D’ara endavant denominats conjuntament l’USUARI.

2. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

La responsable i titular del lloc web és la Societat Cooperativa Catalana SOM CONNEXIÓ, societat aquesta constituïda sense ànim de lucre per persones consumidores i usuàries de serveis de telecomunicacions, subjecta als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya (en endavant SOM CONNEXIÓ), les dades legals de la qual són les que segueixen:

Som Connexió SCCL
F66380676
Carrer de les Moreres, 119, oficines
08820 El Prat del Llobregat
Barcelona
Tel. 93 131 17 28
info@somconnexio.coop

3. CONDICIONS PARTICULARS (DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT I SERVEIS DE LA COOPERATIVA)

SOM CONNEXIÓ és una societat cooperativa que neix amb la finalitat de cobrir les necessitats de telefonia i connexió a Internet amb la voluntat constant de reduir els impactes ambientals i socials no desitjats.

La nostra activitat es basa en els principis publicats al lloc web i en oferir serveis de telecomunicacions als USUARIS.

Actualment, a través de la cooperativa es poden contractar els serveis que segueixen (als enllaços es poden consultar les condicions generals de cada contracte):

a) Telefonia mòbil (proveïdor MasMóvil (CableMóvil)).

b) Internet i Internet + telèfon fix:

En endavant, SERVEIS

SOM CONNEXIÓ s’encarrega d’estudiar les millors opcions del mercat, les que més s’ajusten als seus principis, negociar les condicions de prestació dels serveis i contractar amb aquests proveïdors la prestació d’aquests serveis als socis/es de la cooperativa.

4. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

L’activitat de SOM CONNEXIÓ i els serveis que s’ofereixen es troben en contínua evolució i desenvolupament, de manera que quan hi hagi algun canvi que impliqui un canvi en les presents CONDICIONS GENERALS es publicaran en aquest lloc web.

Quan els canvis es donen en les CONDICIONS PARTICULARS, es notificaran directament a l’USUARI per correu electrònic i, a més, es publicaran en aquest lloc web.

L’USUARI acceptarà aquestes modificacions, des del moment en que segueixi utilitzant el lloc web i/o algun dels SERVEIS).

La utilització de certs serveis oferts als USUARIS, pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents CONDICIONS GENERALS. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’USUARI haurà de llegir atentament i acceptar les corresponents CONDICIONS PARTICULARS pròpies de cada servei que es mantindran degudament actualitzades en aquest lloc web i comunicades personalment a l’USUARI.

L’ús dels SERVEIS, implica a l’USUARI la plena acceptació de les disposicions incloses en les presents CONDICIONS GENERALS i la POLÍTICA DE PRIVADESA, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS, en les versions publicades al moment en què l’USUARI utilitzi el lloc web i/o els SERVEIS.

En cas que l’USUARIno estigui d’acord amb l’establert en les citades condicions, haurà de donar-se de baixa dels SERVEIS.

Així mateix, en el cas que l’USUARI no estigui d’acord amb alguna de les modificacions que s’efectuïn en les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS, deurà donar-se de baixa igualment dels SERVEIS. Per a qualsevol dubte o discrepància, l’USUARI es pot posar en contacte amb la cooperativa a través dels canals de contacte que es publiquen a la web.

5.CONDICIONS PER PODER SER SOCI I/O CONTRACTAR ELS SERVEIS

Per ser soci/a de SOM CONNEXIÓ s’haurà d’emplenar el formulari facilitat pel lloc web a aquest efecte i complir amb els requisits establerts en els ESTATUTS DE LA COOPERATIVA.

Per poder contractar els serveis que s’ofereixen és necessari:

 • Ser major de 18 anys i/o tenir facultat legal suficient per contractar els serveis.
 • Complir amb algun dels següents perfils:
 1. Ser soci/a de la cooperativa i estar al corrent de pagament tant de capital social com dels serveis;
 2. Ser soci/a d’intercooperació, reconegut per almenys un dels convenis vigents de Som Connexió.
 3. Estar apadrinat/ada per algun soci/a de la cooperativa que estigui al corrent de pagament de les quotes de la cooperativa.
6.CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS

L’USUARI legitimat i capacitat segons les condicions anteriors que desitgi contractar els SERVEIS, ho haurà de sol·licitar a SOM CONNEXIÓ a través del formulari de contractació facilitat en el lloc web.

En el procés de contractació i/o registre, l’USUARI haurà de:

És important que l’USUARI llegeixi detingudament aquests apartats, ja que contenen informació rellevant sobre els seus drets, sobre la forma de tractament i obtenció tant de les seves dades personals; així com les normes que regulen i vinculen la utilització de SOM CONNEXIÓ i la relació entre l’USUARI i SOM CONNEXIÓ i/o el proveïdor final del servei contractat.

Quan l’USUARI hagi confirmat la seva contractació, SOM CONNEXIÓ i/o el proveïdor final del servei contractat li donaran accés al servei contractat.

7.ÚS DELS SERVEIS

L’USUARI serà responsable per totes les operacions efectuades per ell i/o per qualsevol operació que s’efectuï des d’un dispositiu associat a la seva contractació, enfront del proveïdor final del servei contractat, SOM CONNEXIÓ i/o qualsevol tercer.

L’USUARI es compromet a notificar a SOM CONNEXIÓ de forma immediata i pel mitjà idoni, qualsevol ús no autoritzat dels seus dispositius; així com l’entrada al dispositiu per part de tercers no autoritzats. S’aclareix que està prohibida la venda, cessió o transferència dels seus contractes sota cap concepte.

SOM CONNEXIÓ es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de contractació o cancel·lar una contractació ja acceptada, si detecta qualsevol ús incorrecte o fraudulent, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o rescabalament.

L’USUARI podrà fer ús del lloc web i/o dels SERVEIS, conforme al que es disposa en les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS; així com a la legalitat vigent al país on resideix, de la legislació de la Unió Europea, de les lleis de l’Estat Español i de la Generalitat de Catalunya.

En cas de causar baixa com a USUARI de qualsevol servei contractat, es bloquejarà automàticament l’accés a aquest servei.

8. OBLIGACIONS ESSENCIALS DE SOM CONNEXIÓ

SOM CONNEXIÓ s’obliga al compliment de les obligacions essencials que segueixen:

 1. A proporcionar les condicions per a un correcte ús del lloc web; a facilitar a l’USUARI els mitjans per fer-se soci de la cooperativa i/o per contractar els SERVEIS, en els termes i condicions acordades en les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS.
 2. A comunicar a l’USUARI la configuració de maquinari i equips necessaris per a l’òptim ús del lloc web i/o els SERVEIS, juntament amb les instruccions necessàries d’ús dels mateixos.
 3. A mantenir actualitzat el present lloc web i comunicar a l’USUARI les modificacions i/o incidències que poguessin afectar-li.
 4. Conservar i custodiar, amb deure de secret i confidencialitat, la informació de l’USUARI que hagi facilitat a SOM CONNEXIÓ, durant el termini i condicions legalment establertes sobre aquest tema.
9. OBLIGACIONS ESSENCIALS DE L'USUARI

L’USUARI s’obliga al compliment de les següents obligacions essencials:

 1. A utilitzar el lloc web i els SERVEIS sense incórrer en accions il·legals o il·lícites, o contràries a l’establert en les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS.
 2. No danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar, impedir la normal utilització o gaudi del lloc web i els SERVEIS.
 3. No realitzar cap intent de violació de nivells d’accés, manipulació incorrecta de dades, duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per drets legals, intentar l’accés a àrees restringides del lloc web i els SERVEIS i/o de tercers utilitzant els SERVEIS.
 4. No arrendar, prestar, vendre o sublicenciar els SERVEIS o qualsevol altre acte similar.
 5. Defensar i indemnitzar i, en tot cas, a mantenir indemne a SOM CONNEXIÓ i/o el proveïdor dels SERVEIS, front qualsevol reclamació o acció de qualsevol tipus, així com qualsevol despesa i cost (incloent, entre d’altres, els honoraris dels serveis jurídics), que sorgeixin o es derivin de la violació per part de l’USUARI de les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS. Aquesta obligació romandrà en vigor fins i tot després de la finalització de la relació de l’USUARI amb SOM CONNEXIÓ i/o del proveïdor dels SERVEIS.
 6. Pagar en termini l’aportació de capital social obligatori i el preu dels serveis conforme a allò acordat en les presents CONDICIONS GENERALS, CONDICIONS PARTICULARS, estatuts de SOM CONNEXIÓ o una altra normativa aplicable.
 7. No contravenir els principis de la cooperativa establerts en els ESTATUTS.
10. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Dels continguts creats i generats per SOM CONNEXIÓ així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines Web, és permesa la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.O (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No obstant això els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe propietat de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de SOM CONNEXIÓ, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

11. POLÍTICA DE PRIVADESA

1. Qui tracta les teves dades personals?
Responsable del tractament: SOM CONNEXIÓ, S.C.C.L.
NIF: F66380676
Direcció: Riu Llobregat, 47, baixos (El Prat del Llobregat –Barcelona)
Tel. 931311728
A/e: info@somconnexio.coop
Contacte de la persona delegada de protecció de dades: rgpd@somconnexio.coop

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i què ens ho permet?
A) Per prestar els nostres serveis de telefonia mòbil i Internet
B) Per comunicar-nos amb els nostres clients i usuaris a través de la subscripció a la newsletter.
C) Per gestionar les consultes que es vehiculin per telèfon i/o correu electrònic.
D) Si t’has donat d’alta en modalitat apadrinat/ada, la persona que has indicat com a padrina al formulari de contractació podrà veure el teu nom i primer cognom a la seva àrea d’usuari/a de l’oficina virtual.

3. Quins canals utilitzem per recopilar les dades personals objecte del tractament?

Principalment, recopilem les dades personals mitjançant els nostres canals de contacte: lloc web, telèfon, correu electrònic, perfils de xarxes socials.

4. Quines bases legitimen el tractament de les dades?

-Per les finalitats A i C, executar el contracte de prestació de serveis o per dur a terme les mesures precontractuals necessàries per poder informar-te i/o prestar el servei en el futur.
-Per la finalitat B, el teu consentiment en el moment d’inscriure’t a la newsletter.

5. Qui són els destinataris de les teves dades personals?
Les teves dades es comunicaran a:
– Organismes públics competents i entitats privades que contractem per donar compliment a les obligacions fiscals i administratives
– Altres entitats que contractem per poder prestar-te els nostres serveis i que actuen com encarregats del tractament
-Els agents facultats en relació amb la comunicació d’informació en conformitat amb la llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

5. Durant quant temps es conservaran les teves dades personals?
-Per la finalitat A): Les dades es conservaran durant un termini de 6 anys per complir amb les obligacions i responsabilitats fiscals i administratives que es derivin de la prestació del servei, així com durant el termini per la normativa vigent per poder donar resposta a l’exercici i defens de reclamacions.
-Per les finalitats B) i C): Les dades es conservaran durant el termini de 12 mesos amb conformitat a la llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

7. Quins drets de protecció de dades tens?
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les teves dades personals, així com a la portabilitat d’aquestes, en la forma que preveu la normativa vigent davant SOM CONNEXIÓ, S.C.C.L. al c/ Riu Llobregat, 47, baixos (El Prat del Llobregat –Barcelona) o bé a info@somconnexio.coop. També pots acudir a l’autoritat de control competent i presentar una reclamació si consideres que la teva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.
A més, en qualsevol moment pots revocar el consentiment que has prestat.

8. Descripció general de les mesures de seguretat que implementem.
Implementem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i restauració de les dades personals.

9. Informació sobre les transferències internacionals de dades
No realitzem transferències internacionals de dades

10. Informació sobre les decisions automatitzades i l’elaboració de perfils.
No prenem decisions automatitzades ni elaborem perfils.

12. Informació addicional
És important que ens facilitis dades veraces i actualitzades per tal que et puguem seguir garantint la prestació dels nostres serveis.

14. Reserva de drets
Ens reservem el dret a modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment o quan la normativa vigent ho exigeixi. Per aquest motiu, consulta-la regularment i/o cada cop que accedeixis al nostre lloc web.

Aquesta política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada el dia 13 d’octubre de 2022.

12. RESPONSABILITAT

De la mateixa manera SOM CONNEXIÓ declina tota responsabilitat i/o assumpció de danys o perjudicis, de qualsevol classe o naturalesa, que es derivin de l’actuació il·legítima de tercers per qualsevol mitjà o per l’ús del lloc web de forma indeguda o inadequada per part dels USUARIS, i en qualsevol cas, SOM CONNEXIÓ no assumirà cap mena de responsabilitat que procedent de l’actuació o negligència alienes a si mateixa i que pugui afectar o no, de forma directa o indirecta, a servidors i altres equips informàtics de l’USUARI o tercers.

L’USUARI accepta indemnitzar i exonerar de tota responsabilitat a SOM CONNEXIÓ, a les seves subsidiàries, afiliades, directius i col·laboradors i/o empleats, de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, presentades per tercers, com a conseqüència de l’ús inadequat o no permès del lloc web i/o dels SERVEIS oferts, per part de l’USUARI, o la infracció per part d’aquest de les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS i/o en les condicions contractuals del proveïdor dels SERVEIS, així com també per qualsevol infracció de legislació o qualsevol dret.

SOM CONNEXIÓ no pot garantir l’absència de virus o altres elements lesius que puguin afectar als equips de l’USUARI; pel que aquest haurà d’adoptar les mesures tendents a evitar possibles riscos d’aquest tipus en atenció a l’actual estat de les telecomunicacions.

Així mateix, SOM CONNEXIÓ podrà interrompre l’accés de forma temporal, per mesures de seguretat o per raó de la reestructuració dels recursos informàtics, amb la finalitat de millorar el servei d’ús del lloc web.

Si l’USUARI no està satisfet amb l’ús del lloc web, els seus continguts o serveis o amb alguna part de les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS i/o en les condicions contractuals del proveïdor dels SERVEIS, el seu únic i exclusiu recurs serà deixar d’accedir al lloc web i/o d’utilitzar els SERVEIS.

13. ENLLAÇOS (LINKS) I COOKIES

En algunes ocasions, per l’ús de SOM CONNEXIÓ es podrien utilitzar “Cookies”; és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els dispositius de l’USUARI i que permeten obtenir informacions, tals com la data i l’hora de l’última vegada que l’USUARI va visitar SOM CONNEXIÓ, sense que SOM CONNEXIÓ tingui control i/o control i/o responsabilitat alguna sobre aquesta informació.

En compliment amb allò establert en l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i en adequació amb la Directiva Europea 2009/136/CE, SOM CONNEXIÓ li informa que utilitza “Cookies” per millorar la seva experiència de navegació a SOM CONNEXIÓ. Si navega pel lloc web sense canviar la seva configuració, es considerarà que està disposat a rebre les cookies en aquesta pàgina web que es detallen a continuació.

SOM CONNEXIÓ informa que aquest lloc web utilitza Cookies analítiques: recullen informació per avaluar l’ús que vostè fa de la Web i l’activitat general de la mateixa. L’analítica del lloc web, recol·lecció, anàlisi i creació d’informes de les dades d’Internet es realitzen amb el propòsit d’entendre i optimitzar l’ús de lloc web, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir per poder així prestar un millor servei als USUARIS.

Les cookies són uns arxius que s’instal·len en l’equip des del qual accedeix l’USUARI al nostre lloc web, i permeten obtenir informacions tals com la data, l’hora i lloc de l’adreça IP d’accés del dispositiu que va visitar el lloc web; emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’aquesta adreça IP.

Aquestes eines no obtenen dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la qual es publiquen els nostres continguts, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixen els USUARIS, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

La captació de la informació de les cookies analítiques sobre l’ús d’aquest lloc web a través de Google Analytics, només la fa la companyia GOOGLE INC, no tenint SOM CONNEXIÓ accés directe a tal informació, sinó només a la informació facilitada posteriorment per GOOGLE INC, sent aquesta la que determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada, així com el funcionament i durada de les cookies.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en l’equip, l’USUARI pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el dispositiu des d’on es navega, no podent SOM CONNEXIÓ fer-se responsable del correcte funcionament del lloc web si es desactiven aquestes.

Per exemple, l’USUARI pot trobar informació sobre com fer-ho en el cas que usin els següents navegadors:

Si l’USUARI enllaça amb algun link o bàner, diferent al lloc web www.som connexio.coop, ha de saber que es trobarà navegant per un altre lloc de la xarxa d’Internet, utilitzant unes normes d’ús i política de privadesa que escapen al control de SOM CONNEXIÓ; per això, és convenient que l’USUARI revisi aquestes normes d’ús i política de privadesa, a fi d’esbrinar les normes aplicables i el tractament que donen a les seves dades personals.

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de SOM CONNEXIÓ, reservant-se aquesta el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats, quan així ho estimi convenient, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

 

A continuació t’indiquem les cookies que utilitzem a la nostra pàgina web:

 

Cookie Caducitat Finalitat
_ga 2 anys Google Analytics: estadística web
_gat 1 minut Google Analytics: estadística web
_gid 24 hores Google Analytics: estadística web
_icl_current_language 24 hores Definir les preferències d’idioma de l’usuari
wplc_chat_status 24 hores Gestionar l’aplicatiu de xat
_hjlncludedInSample Al finalitzar sessió navegador Eina per crear i gestionar estadístiques web
14. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVADESA i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS i/o en les condicions contractuals del proveïdor dels SERVEIS, anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part que en resulti nul·la o ineficaç, subsistint les altres condicions en tota la resta, entenent com si aquesta disposició (o la part que en resulti afectada) no hagués estat inclosa.

15. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre aquests continguts, activitats, productes i serveis contractats, SOM CONNEXIÓ i l’USUARI, se sotmeten al Sistema Arbitral de Consum (http://arbitrajedeconsumo.mspsi.es).

Les condicions generals s’han modificat per última vegada el dia 25 de maig del 2018.

Back To Top