Tarifes
Persones sòcies 9.343 Contractes 23.928
Empreses  |  Blog  |  Contacte
Vols que et truquem?
skip to Main Content

Som Connexió s’adhereix a la junta arbitral de consum

  • Som Connexió

El fet de formar part d’una cooperativa de consumidors com Som Connexió no impossibilita l’aparició d’algun conflicte de consum. Els integrants de la comunitat de Som Connexió tenim un doble paper:

  • Socis i sòcies. Ens permet participar i decidir en tots els aspectes de funcionament de la nostra cooperativa. També ens permet consumir dins de la cooperativa.
  • Consumidors i consumidores. Contractem a la cooperativa els nostres serveis de telefonia.

És important entendre aquesta dualitat. Si bé tots els mecanismes interns de la cooperativa s’orienten a donar el millor servei i atenció als socis i sòcies, en algun moment, el soci o la sòcia, o la pròpia cooperativa en la seva globalitat, poden no estar d’acord amb alguna situació de les que se’ns poden anar presentant. Això pot propiciar l’aparició d’algun conflicte estrictament lligat al consum que estem realitzant a través de la cooperativa.

Si el conflicte fos per la nostra participació en la cooperativa, com a socis i sòcies de la cooperativa, aquest hauria de gestionar-se  a partir del que diuen els nostres estatuts, però la relació de consum, també existent a la nostra cooperativa, ha de gestionar-se de forma diferent.

Els conflictes que poden aparèixer són variats: impagament injustificat per part d’algun soci/a consumidor/a, fallada en la prestació del servei per part de la cooperativa, disconformitat per part d’un soci/a davant d’una resolució presa per l’equip tècnic de la cooperativa, entre d’altres.

Si es presenta alguna d’aquestes qüestions i no hi ha acord, les companyies tradicionals solen orientar les seves actuacions a la suspensió de la prestació del servei, l’amenaça, la judicialització del conflicte. Tot això són accions a les què Som Connexió va decidir renunciar des del principi. Però que la cooperativa renunciï a aquesta forma de procedir no vol dir que el conflicte no pugui aparèixer i, per descomptat, que no l’haguem de atendre i solucionar degudament.

Davant de les pràctiques de les grans operadores, la nostra cooperativa aposta per intentar oferir una excel·lent atenció als nostres socis i sòcies. La primera mesura en la resolució de conflictes que ha pres la cooperativa és la creació d’una comissió de mediació integrada per sòcies i socis de la cooperativa. Aquesta comissió ha de procurar la mediació amistosa entre les parts i cercar la millor solució.

Si tot i així, un soci o una sòcia no està d’acord amb el que planteja aquesta comissió de socis i sòcies, el conflicte  hauria d’entrar en una via judicial o en una via extrajudicial, com la que ens ofereix el sistema arbitral de consum. Recordar que la via judicial, sol ser lenta i cara. Aquesta és la via que acostumen a usar les grans empreses, amb gabinets d’advocats grans i cars, i aprofiten per dilatar els processos, jugant amb una gran desigualtat davant de persones individuals.

 

Què és el Sistema Arbitral de Consum?

És una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i empresaris.

  • Ràpid: es tramita en un termini breu.
  • Voluntari: ambdues parts s’adhereixen lliurement al sistema.
  • Eficaç: es resol sense haver de recórrer a la via judicial ordinària.
  • Gratuït: per a les dues parts.
  • Executiu: les resolucions arbitrals són d’obligat compliment per ambdues parts, igual que una sentència judicial.
  • Imparcial: garantit per la intervenció d’àrbitres independents.

Des de Som connexió treballem per minimitzar l’aparició de conflictes i, sobretot, per tenir la capacitat de resoldre’ls internament, però també som conscients que tot i això, una situació de conflicte de consum pot aparèixer també en una cooperativa com la nostra.

Amb aquesta adhesió, per sobre de tot, volem garantir que els nostres socis i sòcies, sempre, tindran la  millor atenció i servei i que, a més, en una situació de conflicte que no pugui resoldre la mateixa cooperativa, podrem acudir de manera ràpida i gratuïta, a un servei professionalitzat i independent amb capacitat d’arbitrar específicament en conflictes de consum.

Nosaltres ens hem adherit al sistema arbitral de consum, acceptant el sotmetiment a totes les juntes arbitrals territorials (Estatal, Autonòmiques i Municipals), i la persona consumidora es pot adreçar a la que li quedi més propera.

Més informació de les Juntes Arbitrals de Consum

Back To Top